Už jedu...

Historie hromadné dopravy

První náznaky vznikající dopravy v Karlových Varech můžeme sledovat v 70. letech 19. století. Před vlakovým nádražím tehdy stávaly nájemní drožky a fiakry jednotlivých ubytovacích zařízení města. Přijíždějící návštěvníci byli pak těmito prostředky dopraveni do centra města, případně do jimi zamluveného ubytování a při odjezdu opět zpět k vlakovému nádraží. Fiakry a nájemní drožky daly počáteční impuls k řešení komplexnější hromadné dopravy v Karlových Varech a k vzniku pravidelných linek.

Vznik Dopravního podniku města Karlovy Vary

 • 1947 ČSD začíná obnovovat zaniklé autobusové linky Karlovarské omnibusové společnosti
 • 1947 všechny dopravní podniky znárodněny a sjednoceny pod státní organizaci ČSAD (Československá státní autobusová doprava)
 • 1949 ČSAD převzalo správu provozu hromadné dopravy v Karlových Varech
 • 1952 ustanoveny samostatné podniky ČSAD do jednotlivých krajů
 • 1954 osamostatnění hromadné dopravy v Karlových Varech
 • 1. 10. 1954 vzniká Dopravní podnik města Karlovy Vary
  Od vzniku Dopravního podniku města Karlovy Vary se hromadná doprava ve městě začala velmi rychle rozvíjet. Několikanásobně se zvýšil počet pravidelných linek, stejně tak i počet autobusů, najetých kilometrů i přepravovaných osob.1955 k hlavní činnosti Dopravního podniku přibyla také taxi služba
 • 1959 – 1965 provoz půjčovny osobních automobilů a motocyklů
 • od roku 1959 provoz osobních výtahů (ve věži rozhledny Diana, rychlovýtah Tržiště – Zámecký vrch od roku 1961)
 • od roku 1959 v provozu 2 lanové dráhy (Diana, Imperial)
 • 1971 ve Varšavské ulici před městskou tržnicí postavena nová centrální přestupní stanice (využívána dodnes)
 • 1974 dokončení výstavby garáží pro ČSAD a Dopravní podnik KV ve Sportovní ulici v Dolních Drahovicích
 • 1. 4. 1975 z neznámých důvodů přešla vysoce prosperující společnost Dopravního podniku města Karlovy Vary zpět pod správu ČSAD.

Vývoj karlovarské dopravy v 70. a 80. letech

Změna provozovatele hromadné dopravy v Karlových Varech sice nepřinesla žádné zásadní změny, které by se veřejnosti výrazně dotkly, přesto však nebyla tato situace úplně ideální. Velkou slabinou ČSAD byla nezkušenost s provozem lanových drah. Nedostatečná údržba zapříčinila málem zánik tohoto specifického dopravního prostředku Karlových Varů.

Vedení krajského podniku ČSAD, pod které Karlovy Vary spadaly, sídlilo v Plzni a nedokázalo pružně řešit přepravní požadavky rozrůstajícího se města. Hromadná doprava se v Karlových Varech na konci 70. a v průběhu 80. let sice dále rozvíjela, ale velmi nesystematicky a neefektivně.

Dopravní podnik po roce 1989

Po roce 1989 zažívá doprava v Karlových Varech, navzdory uvolnění všeobecných poměrů, výrazný útlum v rozvoji. Na nákladný provoz městské dopravy bylo stále složitější shánět dostatek potřebných financí.
Úlevu přinesla až 90. léta minulého století, kdy město využilo privatizace státního majetku a provoz městské hromadné dopravy získalo od ČSAD do svého vlastnictví. Mohlo tak pokračovat v znovuoživování a zkvalitňování služeb občanům a návštěvníkům Karlových Varů.
 • 1. 5. 1993 na základě rozhodnutí Rady města Karlovy Vary vzniká akciová společnost provozující MHD v Karlových Varech přesto, že nově založená společnost nemá již s ČSAD nic společného, dostává absurdně název „ČSAD MHD Karlovy Vary a.s.“
 • 25. 1. 2001 konečně dopravní společnost přejmenována na stávající „Dopravní podnik Karlovy vary, a. s.
 • V roce 1997 rozšířil Dopravní podnik svoji působnost i do přilehlých obcí formou příměstské linky do Ostrova, přes Jáchymov až na Boží Dar. V roce 2004 pak fungovalo už 5 příměstských linek a 2 linky dálkové. Postupně začal Dopravní podnik získávat spokojené zákazníky i díky nabízeným službám, jako opravárenství, mycí služby, lakování, prodej pohonných hmot, reklamní služby a další.

Právě svým rozsahem a kvalitou nabízených služeb se Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s., po dlouholetém úsilí, stal moderní obchodní společností s konkurenceschopností v tržním prostředí.

Kolejová doprava

Na počátku 20. století se v Karlových Varech uvažovalo o vybudování kolejové (tramvajové) dopravy. Tramvaje měly jezdit přímo kolem Mlýnské kolonády, dnešní Vřídelní ulicí. Před zahájením výstavby však přišla 1. světová válka a plánům na tramvajovou dopravu v Karlových Varech bylo nadobro odzvoněno.

Počátky pravidelné autobusové dopravy

Prvním provozovatelem autobusové dopravy v Karlových Varech byl František Fousek. Na začátku 20. let minulého století založil se svými společníky „Karlovarskou omnibusovou společnost“. Tato společnost byla jediným provozovatelem autobusové dopravy v Karlových Varech až do 2. světové války. Jezdilo tu několik pravidelných linek, které však po válce zanikly.

Máte dotaz?

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv ...