Už jedu...

Vedení společnosti

Slovo místopředsedy představenstva

Vážení cestující a partneři,

mám tu čest obrátit se na vás prostřednictvím tohoto úvodníku, abych vám představil naše plány, úspěchy a záměry pro blížící se období.
Každým rokem čelíme mnoha výzvám, které nám přináší nejen nové zkušenosti, ale také posilují naše odhodlání pokračovat ve zlepšování služeb, které poskytujeme. Díky vaší podpoře a důvěře jsme mohli investovat do modernizace našeho vozového parku, což přispělo ke zvýšení komfortu a bezpečnosti cestujících nebo zavádění nových technologií a zlepšení platebních systémů, včetně aplikace Vary Virtual jsou naše další úspěšné kroky, které umožňují pohodlnější a rychlejší cestování, včetně poskytnutí komplexních dopravních informací.
Věřím, že klíčem k úspěchu je neustálé zlepšování a adaptace na měnící se potřeby našich cestujících. S tímto cílem jsme zahájili celou řadu projektů.
Jsme si vědomi také naší společenské odpovědnosti a snažíme se přispět i k ochraně životního prostředí. Naše snaha o snížení emisí a zavedení ekologických řešení, např. nasazením nízkoemisních autobusů je důležitým příspěvkem nejen pro naše město, ale pro celou planetu.
Dovolte mi prosím, abych poděkoval každému z vás za vaši věrnost a budu se nadále snažit dělat MHD lepší a kvalitnější.

S úctou,

Ing. Lukáš Siřínek
Místopředseda představenstva pověřený řízením společnosti


Vedení společnosti

Ing. Zdeněk Balada
Ekonomický ředitel
Ing. Libor Škarda
Dopravně technický ředitel
Jiřina Pousková
Manažerka marketingu
Štěpánka Havlíčková
Manažerka lidských zdrojů
Ján Lovas
Technický manažer
Bc. Michaela Záhorská
Asistentka místopředsedy představenstva
Hana Záhorcová
Asistentka dopravně technického ředitele


Dopravní útvar

Tomáš Gazárek
Vedoucí lanovek
Marcela Gocieková
Vedoucí MHD
Jakub Hora
Vedoucí linkové dopravy
Jakub Malík
Vedoucí nepravidelné a zájezdové dopravy
Pavel Valta
Vedoucí linkové dopravy pro oblast Sokolov
Marcela Vedralová
Vedoucí linkové dopravy pro oblast Cheb
Eduard Major
Provozní parkovišť a parkovacích automatů
Mgr. Bc. Alice Al-Rofai
Provozní dopravního terminálu, řešení pohledávek
Zdena Hašková
Vedoucí předprodejní kanceláře
Václav Šinágl
Vedoucí plánování dopravní obslužnosti


Technický útvar

Roman Bratršovský
Vedoucí opravárenství a kovovýroby