Už jedu...
doprava osob starším 70ti let nebo držitelů průkazu ZTP či ZTP/P

Senior Expres - doprava osob

Služba Senior Expres je určena fyzickým osobám s trvalým bydlištěm v Karlových Varech starším 70ti let nebo držitelům průkazu ZTP či ZTP/P (osoby se sníženou nebo částečně sníženou soběstačností), nebo umístěným do DPS či do Domova seniorů v obci.

K čemu je a k čemu není služba určena?

Prostřednictvím Dopravního podniku Karlovy Vary, a.s., zajistit určeným osobám dostupnou dopravu na dobu nezbytně nutnou v případech, kdy si nemohou zvolit jiný způsob přepravy, a to pro účely přepravy klienta do zdravotnického zařízení, přepravy do úřadů, na nákup atd. Službu je možné využít v rámci celého území města Karlovy Vary.
 • služba nenahrazuje úkony pečovatelské služby, záchranné služby (v případě po operaci nebo ambulantních zákrocích musí mít senior svůj doprovod)
 • řidič nedoprovází seniora k lékaři, nepomáhá s nákupem, řidič nepřebírá odpovědnost doprovodu seniora
 • služba nepřepravuje děti do 15ti let a vozíčkáře, kteří nejsou schopni vozík opustit, případně jejich vozík nelze bezpečně přepravit

Jak objednat a jak zrušit?

Službu je nutné objednat nejpozději jeden pracovní den před plánovanou jízdou, nejdříve jeden týden předem telefonicky na výše uvedený kontakt v pracovní dny v čase od 8:00 do 12:00 hodin.
Před objednáním je nezbytné
 1. navštívit osobně předprodejní kancelář v Zeyerově ulici 19, předložit OP, současnou dokladovou fotografii a sdělit telefonní číslo. Na základě těchto informací bude bezplatně a na počkání vydána registrační kartička
 2. připravit si tyto informace:
  počet přepravovaných osob
  číslo registračního průkazu
  datum a přesný čas místa nástupu – místo výstupu
  vlastní telefonní číslo
Již objednanou službu může klient stornovat nejpozději v pracovní den předcházející dni poskytnutí telefonicky na výše uvedené číslo do 12:00 hodin.
Za účelem hospodárného využití vozidla je možné spojovat jednotlivé objednávky klientů.

Cena služby a čekací doba řidiče

 • cestující se při nástupu do vozidla dobrovolně řidiči prokáže osobním dokladem (občanský průkaz, pas)
 • cestující uhradí řidiči za každou jednu jízdu v jednom směru částku ve výši 25,00 Kč
 • povolená čekací doba řidiče v cíli cesty je maximálně 15 minut a v takovém případě může cestující využít dopravy zpět bez úhrady zpáteční jízdy
 • pokud čekací doba délku 15 minut přesáhne, řidič na cestujícího nečeká a případná vyžádaná cesta zpět je zpoplatněna stejně, tj. částkou ve výši 25,00 Kč (tato cesta by měla být objednána předem)

Doprovod klienta

Cestujícího může doprovázet maximálně jedna osoba, na kterou se vztahují stejné platební podmínky jako na cestujícího. Pouze doprovod držitele průkazu ZTP a ZTP/P má jízdu zdarma.

Máte dotaz?

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv ...