8 Městská doprava Karlovy Vary
Dopravce: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Sportovní 1, 36009 Karlovy Vary, tel. 353505353, fax 353504510, e-mail dpkv@dpkv.cz, internetové stránky www.dpkv.cz
Kolová – Letiště – Olšová Vrata – Tržnice
Pracovní den Sobota, neděle
a státní svátky
3  3 
4  4 
5  5 
6  6 
708 750
8  8 
9  9 
1005 10 
11  11 
12  12 
13  1340
1405 14 
15  15 
1605 16 
17  17 
1805 1805
19  19 
20  20 
21  21 
22  22 
23  23 
0  0 
Na lince platí tarif MHD Karlovy Vary a Smluvní přepravní podmínky dopravce. Platí od 1.1.2022
× - zastávka na znamení  
poslední spoj 24.12. - 13:40, první spoj 25.12. - 13:40, první spoj 1.1. - 13:40
Zastávky