8 Městská doprava Karlovy Vary
Dopravce: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Sportovní 1, 36009 Karlovy Vary, tel. 353505353, fax 353504510, e-mail dpkv@dpkv.cz, internetové stránky www.dpkv.cz
Tržnice – Olšová Vrata – Letiště – Kolová
Pracovní den Sobota, neděle
a státní svátky
3  3 
4  4 
5  5 
656 6 
7  719
8  8 
936 900KE
10  10 
11  11 
12  12 
13  1331K
1401 14 
15  15 
1601 16 
17  1756K
1801 18 
19  1936KE
2016KE 20 
21  21 
2249H 2240L
23  23 
0  0 
Na lince platí tarif MHD Karlovy Vary a Smluvní přepravní podmínky dopravce. Platí od 1.1.2022
× - zastávka na znamení   K - zajíždí do zastávky Kolová, Obecní úřad   E - nezajíždí do zastávek Letiště a Letiště rozcestí   H - v pátek pokrauje z Olšových Vrat do zastávek Na Krachu, Vítkova Hora a Kolová ObÚ   L - v pátek a sobotu pokračuje z Olšových Vrat do zastávek Na Krachu, Vítkova hora a Kolová ObÚ  
poslední spoj 24.12. - 13:31, první spoj 25.12. - 13:31, poslední spoj 31.12. - 20:16, první spoj 1.1. - 13:31
Zastávky