1 Městská doprava Karlovy Vary
Dopravce: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Sportovní 1, 36009 Karlovy Vary, tel. 353505353, fax 353504510, e-mail dpkv@dpkv.cz, internetové stránky www.dpkv.cz
Lázně III – Tržnice – Globus – Jenišov
Pracovní den
mimo 1.7. - 31.8. a 27.12. - 31.12.
Pracovní den
1.7. - 31.8. a 27.12. - 31.12.
Sobota, neděle
a státní svátky
3  3  3 
441P 441P 441P
510P 39P 510P 39P 539P
601 18J 50R 601 18J 50 630
714 18cD 38J 714 38J 710 50
802 31J 802 31J 830J
901 31 911 51T 910 50T
1001 31J 1031J 1030J
1101T 31 1111T 51 1110 50
1201T 31J 1231J 1230J
1301 26 54J 1311 32 50J 1310 50
1414R 38T 1414 38T 1430J
1502J 26 50T 1502J 26 50T 1510 50T
1614J 38 1614J 38 1630J
1702 31T 1711T 51 1710 50
1801J 30 1830J 1830
1900 30B 1910 50B 1910 50B
2000B 30B 2030B 2030B
2120B 2120B 2120B
2226H 2226H 2226H
23  23  23 
0  0  0 
Na lince platí tarif MHD Karlovy Vary a Smluvní přepravní podmínky dopravce. Platí od 1.1.2022
× - zastávka na znamení   P - nezajíždí do zastávek U Kapličky a Tašovice rozcestí   J - od Globusu pokračuje do zastávek Jenišov, kompostárna a Jenišov   R - ve dnech školního vyučování pokračuje od Globusu jako linka č. 16 do zastávky Pod Vrchem   c - jede jen ve dnech školního vyučování   D - jede jen do zastávky Dvory   T - jede přes zastávku Tašovice   B - nezajíždí do zastávky Krajský úřad   H - jede jen do zastávky Dvory, pokračuje jako linka č.16 do Tašovic a Hor  
poslední spoj 24.12. - 17:10, první spoj 25.12. - 11:50, poslední spoj 31.12. - 19:50, první spoj 1.1. - 11:50
Zastávky