1 Městská doprava Karlovy Vary
Dopravce: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Sportovní 1, 36009 Karlovy Vary, tel. 353505353, fax 353504510, e-mail dpkv@dpkv.cz, internetové stránky www.dpkv.cz
Lázně III – Tržnice – Globus – Jenišov
Pracovní den
mimo 1.7. - 31.8. a 27.12. - 31.12.
Pracovní den
1.7. - 31.8. a 27.12. - 31.12.
Sobota, neděle
a státní svátky
3  3  3 
440P 440P 440P
509P 38P 509P 38P 538P
600 17J 49R 600 17J 49 629
713 17cD 37J 713 37J 709 49
801 30J 801 30J 829J
900 30 910 50T 909 49T
1000 30J 1030J 1029J
1100T 30 1110T 50 1109 49
1200T 30J 1230J 1229J
1300 25 53J 1310 31 49J 1309 49
1413R 37T 1413 37T 1429J
1501J 25 49T 1501J 25 49T 1509 49T
1613J 37 1613J 37 1629J
1701 30T 1710T 50 1709 49
1800J 29 59 1829J 1829
1929B 59B 1909 49B 1909 49B
2029B 2029B 2029B
2119B 2119B 2119B
2225H 2225H 2225H
23  23  23 
0  0  0 
Na lince platí tarif MHD Karlovy Vary a Smluvní přepravní podmínky dopravce. Platí od 1.1.2022
× - zastávka na znamení   P - nezajíždí do zastávek U Kapličky a Tašovice rozcestí   J - od Globusu pokračuje do zastávek Jenišov, kompostárna a Jenišov   R - ve dnech školního vyučování pokračuje od Globusu jako linka č. 16 do zastávky Pod Vrchem   c - jede jen ve dnech školního vyučování   D - jede jen do zastávky Dvory   T - jede přes zastávku Tašovice   B - nezajíždí do zastávky Krajský úřad   H - jede jen do zastávky Dvory, pokračuje jako linka č.16 do Tašovic a Hor  
poslední spoj 24.12. - 17:09, první spoj 25.12. - 11:49, poslední spoj 31.12. - 19:49, první spoj 1.1. - 11:49
Zastávky