1 Městská doprava Karlovy Vary
Dopravce: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Sportovní 1, 36009 Karlovy Vary, tel. 353505353, fax 353504510, e-mail dpkv@dpkv.cz, internetové stránky www.dpkv.cz
Lázně III – Tržnice – Globus – Jenišov
Pracovní den
mimo 1.7. - 31.8. a 27.12. - 31.12.
Pracovní den
1.7. - 31.8. a 27.12. - 31.12.
Sobota, neděle
a státní svátky
3  3  3 
4  4  4 
551 551 5 
607J 39R 607J 39 620
703 27J 51 703 27J 51 700 40
820J 50 820J 820J
920 50 900 40T 900 40T
1020J 50T 1020J 1020J
1120 50T 1100T 40 1100 40
1220J 50 1220J 1220J
1315 43J 1300 39J 1300 40
1403R 27T 51J 1403 27T 51J 1420J
1515 39T 1515 39T 1500 40T
1603J 27 51 1603J 27 1620J
1720T 50J 1700T 40 1700 40
1820 50 1820J 1820
1920B 50B 1900 40B 1900 40B
2020B 2020B 2020B
2112B 2112B 2112B
2216H 2216H 2216H
23  23  23 
0  0  0 
Na lince platí tarif MHD Karlovy Vary a Smluvní přepravní podmínky dopravce. Platí od 1.1.2022
× - zastávka na znamení   J - od Globusu pokračuje do zastávek Jenišov, kompostárna a Jenišov   R - ve dnech školního vyučování pokračuje od Globusu jako linka č. 16 do zastávky Pod Vrchem   T - jede přes zastávku Tašovice   B - nezajíždí do zastávky Krajský úřad   H - jede jen do zastávky Dvory, pokračuje jako linka č.16 do Tašovic a Hor  
poslední spoj 24.12. - 17:00, první spoj 25.12. - 12:20, poslední spoj 31.12. - 19:40, první spoj 1.1. - 12:20
Zastávky