1 Městská doprava Karlovy Vary
Dopravce: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Sportovní 1, 36009 Karlovy Vary, tel. 353505353, fax 353504510, e-mail dpkv@dpkv.cz, internetové stránky www.dpkv.cz
Lázně III – Tržnice – Globus – Jenišov
Pracovní den Sobota, neděle
a státní svátky
3  3 
4  4 
5  5 
644 6 
7  7 
803 847
919 9 
1048 1047
11  11 
1219 1247
1349 13 
14  1447
1524 15 
1623 1647
1748 17 
18  18 
19  19 
20  20 
21  21 
22  22 
23  23 
0  0 
Na lince platí tarif MHD Karlovy Vary a Smluvní přepravní podmínky dopravce. Platí od 26.3.2018
Linka je obsluhována nízkopodlažními vozy.   × - zastávka na znamení  
první spoj 25.12. - 12:47, první spoj 1.1. - 12:47
Zastávky