1 Městská doprava Karlovy Vary
Dopravce: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Sportovní 1, 36009 Karlovy Vary, tel. 353505353, fax 353504510, e-mail dpkv@dpkv.cz, internetové stránky www.dpkv.cz
Lázně III – Tržnice – Globus – Jenišov
Pracovní den
mimo 1.7. - 31.8. a 27.12. - 31.12.
Pracovní den
1.7. - 31.8. a 27.12. - 31.12.
Sobota, neděle
a státní svátky
3  3  3 
4  4  4 
551 551 5 
607J 39R 607J 39 620
703 27J 51 703 27J 51 700 40
820J 50 820J 820J
920 50 900 40 900 40
1020J 50 1020J 1020J
1120 50 1100 40 1100 40
1220J 50 1220J 1220J
1315 39J 1300 39J 1300 40
1403R 27 51J 1403 27 51J 1420J
1515 39 1515 39 1500 40
1603J 27 51 1603J 27 1620J
1720 50J 1700 40 1700 40
1820 50 1820J 1820
1920B 50B 1900 40B 1900 40B
2020B 2020B 2020B
2112B 2112B 2112B
2216B 2216B 2216B
23  23  23 
0  0  0 
Na lince platí tarif MHD Karlovy Vary a Smluvní přepravní podmínky dopravce. Platí od 25.3.2020
× - zastávka na znamení   J - od Globusu pokračuje do zastávek Jenišov, kompostárna a Jenišov   R - ve dnech školního vyučování pokračuje od Globusu jako linka č. 16 do zastávky Pod Vrchem   B - nezajíždí do zastávky Krajský úřad  
poslední spoj 24.12. - 17:00, první spoj 25.12. - 12:20, poslední spoj 31.12. - 19:40, první spoj 1.1. - 12:20
Zastávky