přeskočit k navigaci »

Úvodní stránka » Tarify » Karlovarská karta

Karlovarská karta

Karlovarská karta je platební instrument, který vydává Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. Je to bezkontaktní paměťová čipová karta, která slouží jako elektronický nosič jízdného v městské dopravě v Karlových Varech.

Karlovarská karta

Zavádění karty je rozděleno do několika etap:

 1. Nosič časového jízdného MHD dle jednotlivých tarifů a na období dle výběru cestujícího – karta bude pro časové předplatné povinná od 1.1.2015, kdy končí platnost papírových průkazek DPKV
 2. Po nahrání příslušné aplikace slouží i jako potvrzení pro důchodce do 70 let, jako doklad pro nákup zlevněné jednotlivé jízdenky u řidiče
 3. Na časové jízdné a elektronickou peněženku využitelnou v systému integrované dopravy Plzeňska Plzeňské karty od 1.1.2015
 4. Elektronická peněženka na placení jednotlivého jízdného v MHD v Karlových Varech – předpoklad od roku 2016, podmínkou je vybavení všech vozidel MHD novými odbavovacími systémy
 5. Další produkty v rámci města Karlovy Vary – například vstupenky, stravování ve školách, průkaz v knihovně atp. – zavádění v termínu podle připravenosti jednotlivých aplikací

Jak si pořídit Karlovarskou kartu

Požádat o Karlovarskou kartu může každý občan, fyzická nebo právnická osoba. Pro každý typ karty jsou stanoveny podmínky pro pořízení a používání. Karta může být i přenosná za odlišných tarifních podmínek.

První výdej karet bude nabídnut zcela zdarma, a to do přijetí žádosti do 31.12.2014. V dalším období bude pořízení karty zpoplatněno částkou 170 Kč.

Pro získání Karlovarské karty je nutno vyplnit Žádost o vydání Karlovarské karty a podepsat Podmínky pro vydávání a používání karty. Tiskopisy jsou k dispozici zdarma:

 • Na přepážkách přepravní kanceláře DPKV v Zeyerově ulici
 • Na vrátnici DPKV ve Sportovní ulici
 • Na všech základních školách a u významných zaměstnavatelů v Karlových Varech
 • V knihovnách
 • Na internetových stránkách www.dpkv.cz

K vydání karty budete potřebovat:

 • Vyplněnou žádost a podepsané podmínky pro vydání karty
 • Občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti ke kontrole osobních údajů
 • 1 ks aktuální průkazové fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm

Příjem vyplněných žádostí o vydání karty bude od 8.10.2014 na pracovištích na Dolním nádraží a v přepravní kanceláři DPKV v Zeyerově ulici. Po předání žádosti a jejího ověření obdrží žadatel útržek žádosti s datem a místem, kdy a kde bude karta připravena k vyzvednutí. Vzhledem k výrobním lhůtám a předpokládanému velkému zájmu žadatelů, doporučujeme žádost vyřídit již v říjnu a listopadu. Žádosti převzaté po 8.12.2014 budou vyřízeny do konce roku bez záruky.

Za děti mladší než 15 let vyřizuje podání žádosti a vyzvednutí karty zákonný zástupce, uvedený na žádosti na základě svého občanského průkazu a rodného listu dítěte.

K vyřizování žádosti je možno zplnomocnit i jinou osobu na základě ověřené plné moci.

Vydání hotové karty

 • Nejdříve v den uvedený na žádosti (předpoklad prvních vydaných karet je 18.11.2014) a nejpozději do jednoho měsíce po tomto dnu se žadatel dostaví s útržkem žádosti na určené prodejní místo
 • Cestující zkontroluje správnost údajů na kartě a podepíše převzetí karty
 • Případný nárok na zlevněné jízdné prokáže žadatel příslušným dokladem nebo stávající průkazkou DPKV na zlevněné časové jízdné
 • Při obdržení karty si cestující může zakoupit časové předplatné na zvolené časové období. Další nákupy časových jízdenek se budou provádět buď v přepravní kanceláři DPKV v Zeyerově ulici, nebo na bankomatech České spořitelny v Karlových Varech (předpoklad 1. pololetí 2015) - termín bude včas zveřejněn.

Dobíjení Karlovarské a Plzeňské karty v bankomatech České spořitelny

Od 15. srpna 2015 přichází Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., s novinkou – zkušebním dobíjením Karlovarské karty přes bankomaty České spořitelny. Karlovarská karta slouží jako nosič předplatného v městské veřejné dopravě v Karlových Varech a Integrované dopravě Plzeňska (IDP) nebo jako elektronická peněženka umožňující nákup jízdenky ve vozech IDP.

Tarify pro Karlovy Vary bude možné na Karlovarskou i Plzeňskou kartu dobíjet s platností počínající ode dne následujícího po provedení dobíjecí transakce.

Veškeré transakce s Karlovarskou kartou provedené v bankomatech České spořitelny jsou bez poplatku. Klient zaplatí pouze příslušnou cenu předplatného či sumu odpovídající výši nabití elektronické peněženky.

Seznam bankomatů České spořitelny s možností dobíjení karty:

 • Dolní Kamenná 1016/5 (bývalá Hypernova)
 • Vřídelní 100/35
 • Stará Role, Závodu míru 208/46
 • Česká spořitelna, T. G. Masaryka 502/16
 • Městská tržnice, Horova 1223/1

Jak kartu používat

Karlovarská karta

Použití karty bude totožné jako u dosavadní papírové průkazky s kupónem. Při nástupu do autobusu v době otevírání všech dveří cestující nastupuje libovolnými dveřmi a nic neukazuje. V době nástupu předními dveřmi pak kartu přiloží k označenému mobilnímu zařízení, které ověří platnost karty. Při revizích je karta kontrolována revizorskou čtečkou.

DPKV doporučuje pořízení Karlovarské karty všem občanům, vzhledem k dalšímu rozšíření jejich funkcí a využít období zavádění karty. Projekt Karlovarské karty je dotován Statutárním městem Karlovy Vary a její pořízení je ZCELA ZDARMA.

Kde se ptát

 • V kontaktní místech v přepravní kanceláři v Zeyerově ulici a na Dolním nádraží v Karlových Varech
 • Na webových stránkách: www.dpkv.cz
 • Telefonicky na lince: 353 224 166
 • Na e-mailové adrese: infokarta@dpkv.cz

Pro více informací o cenových tarifech DPKV nás neváhejte kontaktovat. Rádi vaše dotazy zodpovíme.

 
 
© 2009 Dopravní podnik Karlovy Vary a.s.

Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s.
Sportovní 656/1, 360 09 Karlovy Vary

Ústředna
353 505 311, 606 737 469
dpkv@dpkv.cz