přeskočit k navigaci »

Úvodní stránka » Tarify » Karlovarská karta

Karlovarská karta

Karlovarská karta je platební instrument, který vydává Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. Je to bezkontaktní paměťová čipová karta, která slouží jako elektronický nosič jízdného v městské dopravě v Karlových Varech. Karlovarská karta je součástí systému Plzeňská karta, který sdružuje Plzeňskou kartu, Karlovarskou kartu a Marjánku – kartu používanou v Mariánských Lázních.

Karlovarská karta

V současné době má karta následující funkce:

 1. Jako nosič časového jízdného MHD v Karlových Varech, po nahrání aplikací i jako nosič časového jízdného v Plzni a v Mariánských Lázních.
 2. Po nahrání příslušné aplikace i jako potvrzení pro důchodce do 65 let, jako doklad pro prokázání nároku a nákup zlevněné jízdenky pro důchodce do 65 let.
 3. Elektronickoá peněženka na zaplacení parkovného v Karlových Varech a v Plzni a pro nákup jízdenky ve vozidlech MHD v Plzni a Mariánských Lázních

Připravuje se plnohodnotné použití karty jako elektronické peněženky v Karlových Varech s možnosti rozšíření do dalších oblastí – nákup vstupenek, školní stravování, knihovny atp.

Jak pořídit Karlovarskou kartu

Požádat o Karlovarskou kartu může každý občan, fyzická nebo právnická osoba. Pro každý typ karty jsou stanoveny podmínky pro pořízení a používání. Karta může být přenosná za odlišných tarifních podmínek.

Pro získání Karlovarské karty je nutno vyplnit Žádost o vydání Karlovarské karty a podepsat Podmínky pro vydávání a používání karty. Tiskopisy jsou k dispozici zdarma:

Na přepážkách přepravní kanceláře DPKV v Zeyerově ulici nebo na internetových stránkách www.dpkv.cz.

K vydání karty budete potřebovat:

 • Vyplněnou žádost a podepsané podmínky pro vydání karty
 • Občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti ke kontrole osobních údajů
 • 1 ks aktuální průkazové fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
 • Ověřenou plnou moc, pokud vyřizujete kartu za někoho jiného
 • Za děti mladší 15 let vyřizuje podání žádosti a vyzvednutí karty zákonný zástupce, uvedený na žádosti na základě svého občanského průkazu a rodného listu dítěte

Vydání hotové karty je prováděno v přepravní kanceláři DPKV v Zeyerově ulici v termínu uvedeném na žádosti.

Dobíjení karty dalším časovým jízdným nebo nákup na elektronickou peněženku je prováděno v přepravní kanceláři DPKV, a.s. Cestujícím doporučujeme mít s sebou při používání karty i pokladní doklad o nákupu jízdného.

Dobíjení časového jízdného je možné i na níže uvedených vybraných bankomatech České spořitelny:

 • ČS Dolní Kamenná 1016/5 (bývalá Hypernova)
 • ČS Vřídelní 100/35
 • ČS Stará Role, Závodu míru 208/46
 • ČS T.G.Masaryka 502/16
 • ČS Městská tržnice, Horova 1223/1
 • ČS Globus Jenišov
 • ČS Varyáda (bývalý Interspar)

Jak kartu používat

Pokud je na kartě nabitý příslušný tarif, cestující v pracovní dny, kdy se nastupuje do MHD všemi dveřmi má kartu s sebou a kartu u řidiče neukazuje, předkládá pouze v případě přepravní kontroly

V době nástupu předními dveřmi a použití karty v příměstských autobusech DPKV v rámci MHD, pak cestující přiloží kartu ke čtecímu zařízení, kde je provedena akustická kontrola dobití.

Jak postupovat, když je karta nefunkční

Nechat zkontrolovat v přepravní kanceláři. Pokud je karta nefunkční , je vyhotoven duplikát karty za Kč 170,- , karta je poslána k reklamačnímu řízení, jízdné je převedena novou kartu. V případě uznání reklamace jako oprávněné je poplatek za vyhotovení duplikátu Kč 170,-, cestujícímu vrácen. Pokud reklamační řízení zjistí, že karta je nefunkční z titulu poškození zákazníkem, poplatek Kč 170,- se nevrací.

Kde se ptát

 • V kontaktní místech v přepravní kanceláři v Zeyerově ulici.
 • Na webových stránkách: www.dpkv.cz
 • Telefonicky na lince: 353 224 166
 • Na e-mailové adrese: infokarta@dpkv.cz

Pro více informací o cenových tarifech DPKV nás neváhejte kontaktovat. Rádi vaše dotazy zodpovíme.

 
 
© 2009 Dopravní podnik Karlovy Vary a.s.

Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s.
Sportovní 656/1, 360 09 Karlovy Vary

Ústředna
353 505 311, 606 737 469
dpkv@dpkv.cz